HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VAY VỐN MUA XE SHACMAN

Khi khách hàng mua xe ô tô hiệu SHACMAN của Công ty cổ phần đầu tư thương mại ô tô Quốc tế (INTERAUTO), nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì khách hàng lập và nộp các loại giấy tờ sau:

1. Đối với khách hàng vay vốn là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác:

+ Đăng ký kinh doanh (đối với những trường hợp pháp luật có quy định phải đăng ký kinh doanh); hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác) – Bản sao có công chứng.

+ CMTND, sổ hộ khẩu của khách hàng vay vốn – Bản sao. (Nếu khách hàng hiện là độc thân thì phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã, phường -Bản gốc)

+ Giấy đề nghị kèm phương án vay vốn – Bản gốc -(Kèm theo Bảng tính toán chi tiết hiệu quả phương án vay vốn)

+ Hợp đồng mua bán xe giữa INTERAUTO hoặc các Đại lý ủy quyền của INTERAUTO với khách hàng – Bản gốc.

+ Các loại giấy tờ phản ánh tài sản đảm bảo tiền vay (nếu khách hàng dùng tài sản khác để thế chấp, cầm cố).

+ Các giấy tờ liên quan khác phản ánh tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng…(nếu có).

2. Đối với khách hàng vay vốn là Pháp nhân, DNTN, Công ty hợp danh:

+ Quyết định/Giấy phép thành lập (nếu có) – Bản sao có công chứng

+ Giấy chứng nhận ĐKKD – Bản sao có công chứng

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động – Bản sao

+ Giấy chứng nhận mã số thuế – Bản sao có công chứng

+ Báo cáo tài chính (tối thiểu 02 năm gần nhất, trừ DN mới được thành lập) – Bản sao

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng, đại diện theo Pháp luật – Bản gốc

+ Biên bản góp vốn hoặc chứng nhận góp đủ vốn pháp định (đối với các doanh nghiệp cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, liên doanh); Quyết định giao vốn (đối với doanh nghiệp được Nhà nước giao vốn) – Bản sao

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng cổ đông giao quyền cho Tổng giám đốc (Giám đốc) ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay cho tổ chức tín dụng (nếu Điều lệ không quy định). Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc phải có giấy ủy quyền vay vốn của đơn vị chính, nội dung ủy quyền phải thể hiện rõ: mức dư nợ cao nhất, thời hạn vay vốn; mục đích vay vốn và cam kết trả nợ thay khi đơn vị phụ thuộc không trả được nợ – Bản gốc.

+ Giấy đề nghị kèm theo phương án vay vốn – Bản gốc (Kèm theo Bảng tính toán chi tiết hiệu quả phương án vay vốn)

+ Hợp đồng mua bán xe giữa INTERAUTO hoặc các Đại lý ủy quyền của INTERAUTO với khách hàng – Bản gốc

+ CMTND của người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng vay vốn – Bản sao

+ Các loại giấy tờ phản ánh tài sản đảm bảo tiền vay (nếu khách hàng dùng tài sản khác để thế chấp, cầm cố)

+ Các giấy tờ liên quan khác phản ánh tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng…